DS Consulting > Projekty > Analizy przedinwestycyjne > Budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Opracowanie studium wykonalności dla projektu połączenia komunikacyjnego portu lotniczego i morskiego w Gdańsku, którego elementem jest budowa tunelu pod Martwą Wisłą. Wielowariantowa analiza finansowo – ekonomiczna dla różnych koncepcji budowy tunelu.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta w Gdańsku
Miejsce:
Gdańsk