DS Consulting > Projekty > Partnerstwo prywatno-publiczne > Budowa parkingu podziemnego w formule PPP w Opolu

Budowa parkingu podziemnego w formule PPP w Opolu

Usługi doradcze, prawne, finansowo-ekonomiczne i techniczne dla Opola w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia budowy wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej. Efektem prac było podpisanie umowy PPP z wybranym partnerem.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Opole
Początek
2012
Zakończenie:
2013
Wartość:
Wartość projektu 100 mln zł, w tym części publicznej - 30 mln zł