DS Consulting > Projekty > Woda i ścieki > Kanalizacja deszczowa na terenie Miasta Bydgoszczy

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Bydgoszczy na lecenie MWiK, mająca na celu dostosowanie kanalizacji deszczowej do sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych, minimalizację podtopień budynków i zalań ulic oraz umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
MWiK Bydgoszcz
Miejsce:
Bydgoszcz