Benchmarking Parków Technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego

Projekt został zrealizowany na zlecenie Miasta Elbląg w ramach projektu DISKE, którego głównym celem jest zintensyfikowanie transgranicznych związków pomiędzy firmami z sektora MSP i wzmacnianie ich potencjału ekonomicznego oraz konkurencyjności dzięki współpracy parków naukowych i technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Elbląg
Miejsce:
Elbląg
Kategoria:
Inne