DS Consulting > Projekty > Transport i drogi > Audyt rekompensaty w sektorze transportu dla Gdyni

Audyt rekompensaty w sektorze transportu dla Gdyni

Weryfikacja rekompensaty w zakresie kosztów trzech spółek przewozowych, porównanie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych i wyników tych spółek oraz wskazanie przyczyn różnic pomiędzy nimi. Rekomendacje odnośnie funkcjonowania systemu planowania i rozliczania rekompensaty za usługi przewozowe dla spółek transportowych w Gdyni.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Gdynia