DS Consulting > Projekty > Kultura, zabytki i turystyka > Audyt projektu Pomorskie Trasy Rowerowe

Audyt projektu Pomorskie Trasy Rowerowe

Sporządzenie raportu stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 przez Partnerów oraz wykonanie aktywnej mapy on-line, przedstawiającej przebieg dwóch tras rowerowych R-10 i R9.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Miejsce:
Województwo Pomorskie