Doradztwo w zakresie zdolności kredytowej i inwestycyjnej budżetu JST

Przygotowanie i okresowa aktualizacja analizy zdolności kredytowej i inwestycyjnej budżetu JST, m.in. dla Olsztyna i Sopotu. Zakres anliz:

  • Analiza i prognoza finansowa budżetu
  • Analiza zadłużenia
  • Prognoza wolnych środków na inwestycje
  • Prognoza zdolności kredytowej

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Olsztyn, Miasto Sopot
Początek
2000 - Miasto Olsztyn, 2008 - Sopot
Zakończenie:
2009 - Miasto Olsztyn, 2010 - Sopot