DS Consulting > Projekty > Analizy przedinwestycyjne > Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzania nowo powstałą oraz zmodernizowaną w ramach w/w projektu infrastrukturą.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Powiat Wrześnieński
Miejsce:
Września