DS Consulting > Projekty > Mienie komunalne i rewitalizacja > Analiza opłacalności dla lokalizacji siedziby Urzędu m.st. Warszawy

Analiza opłacalności dla lokalizacji siedziby Urzędu m.st. Warszawy

W ramach projektu dokonano oceny zapotrzebowania na powierzchnię biurową dla Urzędu Miasta oraz przeanalizowano i oceniono wykonalność różnych koncepcji dotyczących budowy Ratusza na gruntach Miasta oraz koncepcję pozyskania powierzchni z rynku. Wykonano analizę ekonomiczno – finansową dla wybranych wariantów przedsięwzięcia oraz sformułowano rekomendacje wyboru opcji.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Miasto Warszawa
Miejsce:
Warszawa