DS Consulting > Projekty > Odpady komunalne > Projekcja finansowa i analiza rekompensaty dla PGK “Sanikom”

Projekcja finansowa i analiza rekompensaty dla PGK “Sanikom”

Wyliczenie wysokości należnej rekompensaty w związku ze świadczeniem usługi powierzonej polegającej na zagospodarowaniu odpadów. Aktualizacja modelu finansowego oraz projekcji finansowej (sporządzenie arkusza do obliczeń rekompensaty), sporządzanie stosownych analiz finansowych i prezentacja wyników.

Dalsze wsparcie Zarządu Spółki w Lubawce w procesie monitorowania wysokości należnej rekompensaty w charakterze doradcy.

Szczegóły projektu

Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce
Miejsce:
Lubawka
Początek
2012