Projekty

DS Consulting > Projekty

Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami.
Poniżej przedstawiamy przykłady projektów, które zrealizowaliśmy.

Szybki Tramwaj w Szczecinie
Dofinansowanie z funduszy UE, Transport i drogi, STUDIA WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA”
Dofinansowanie z funduszy UE, Woda i ścieki, STUDIA WYKONALNOŚCI

Pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy, dofinansowanie 48,9 mln zł

System gospodarki odpadami Ślęza-Oława
Odpady komunalne, kredyt inwestycyjny, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do POIiŚ (dofinansowanie 61,7 mln zł) i doradztwo w zakresie finansowania wkładu własnego

Usługi gospodarowania odpadami w Legnicy w trybie in-house
Odpady komunalne, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie powierzenia zadań własnych gminy dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekcja finansowa i analiza rekompensaty dla PGK “Sanikom”
Odpady komunalne, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Aktualizacja modelu i projekcji finansowej oraz wyliczenie rekompensaty w sektorze odpadów

Rozwój systemu gospodarowania odpadami w Toruniu
Odpady komunalne, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analiza obecnego systemu oraz opracowanie koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do 2030

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku
Gospodarka morska, STUDIA WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 136,8 mln zł

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 675,2 mln zł

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 1,2 mld zł

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 96,6 mln zł

Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – PKM Etap I
Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności dla budowy pasażerskiej linii kolejowej (16 km) o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, dofinansowanie 656 mln zł

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 7 i 8
Mienie komunalne i rewitalizacja, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja, STUDIA WYKONALNOŚCI, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa dokumentacja projektowa oraz pozyskanie dofinansowania dla projektów o wartości 188 mln zł, w tym środki z RPO 87,5 mln zł

Rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu

Koncepcja funkcjonowania EC1 Łódź – Miasto Kultury
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wieloaspektowa koncepcja funkcjonowania zespołu zabytkowych obiektów po byłej elektrociepłowni w Łodzi

Rewitalizacja dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna w Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Koncepcja rewitalizacji pofabrycznego obiektu dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna poprzez adaptację na nową siedzibę Teatru Pinokio

Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 w Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Multiteka czyli nowoczesna, multimedialna mediateka - koncepcja funkcjonalna dla zabytkowych obiektów w centrum Łodzi

Rekomendacje dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Rekomendacje dla integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 8 modelowych rozwiązań dla działań rewitalizyjnych

Renowacja Centrum Lublina oraz Rozwój Mieszkalnictwa Komunalnego
Mienie komunalne i rewitalizacja, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Koncepcja rewitalizacji Centrum Lublina w oparciu o formułę spółki projektowej "Kamienice Miasta"

Budowa parkingu podziemnego w formule PPP w Opolu
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu

Koncepcja realizacji projektu “Przemysł czasu wolnego” w formule PPP
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowa koncepcja realizacji wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego w Świnoujściu w formule PPP

Budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Analizy przedinwestycyjne, Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowe studium wykonalności dla budowy tunelu pod Martwą Wisłą

Zakup zespołów trakcyjnych do obsługi PKM w Trójmieście
Analizy przedinwestycyjne, Transport i drogi, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analizy przedinwestycyjne i dokumentacja aplikacyjna do POIiŚ dla zakupu taboru kolejowego

Koncepcja restrukturyzacji i przekształcenia ZKZL w Poznaniu
Restrukturyzacje i przekształcenia, Mienie komunalne i rewitalizacja, diagnoza i polityka zarządzania mieniem, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowa koncepcja restrukturyzacji i przekształcenia Zakładu Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku – Jar Brzeźnicy
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, strategie i plany rozwoju, MIENIE I REWITALIZACJA

Ocena klimatu inwestycyjnego w rejonie Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku, program działań wzmacniających klimat inwestycyjny miasta

Przygotowanie terenów inwestycyjnych nadbrzeża Wisły w Płocku – Sobótka
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, strategie i plany rozwoju, MIENIE I REWITALIZACJA

Ocena klimatu inwestycyjnego terenów nadbrzeżnych Wisły w Płocku, program wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta

Rewitalizacja i adaptacja EC1 na cele kulturalno – artystyczne
studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja, STUDIA WYKONALNOŚCI, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Weryfikacja, modyfikacja i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, dofinansowanie 82,6 mln zł z ERFF

Strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej
Kultura, zabytki i turystyka, strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Diagnoza, wielowariantowa koncepcja oraz strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ZGO Jarocin Sp. z o.o.
Odpady komunalne, kredyt inwestycyjny, obligacje korporacyjne, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo przy emisji obligacji i pozyskaniu finansowania z NFOŚiGW Projekt o wartości 152 mln zł, w tym POIiŚ w kwocie 85 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, dofinansowanie z funduszy UE to 107,5 mln zł

Kanalizacja deszczowa na terenie Miasta Bydgoszczy
Woda i ścieki, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy o przebudowy kanalizacji deszczowej

Hala sportowo – widowiskowa w Krakowie
kredyt inwestycyjny, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe usługi doradcze prawne i finansowe przy postępowaniu na wybór banku finansującego budowę hali na kwotę 353 mln zł

Obligacje przychodowe dla MWIK Bydgoszcz
Woda i ścieki, obligacje przychodowe, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo finansowe przy pierwszej w Polsce emisji obligacji przychodowych. na kwotę 600 mln zł.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Transport i drogi, obligacje korporacyjne, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe doradztwo w procesie emisji obligacji korporacyjnych na kwotę 150 mln zł.

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
Transport i drogi, kredyt inwestycyjny, obligacje korporacyjne, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo przy emisji obligacji (50 mln zł) i pozyskaniu kredytu na sfinansowanie wkładu własnego dla Projektu

Obligacje przychodowe dla Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.
Woda i ścieki, obligacje przychodowe, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo przy emisji obligacji przychodowych na kwotę 29 mln zł oraz pozyskanie kredytu na VAT i depozyt

Model obligacji społecznych – social bonds dla Gdańska
obligacje komunalne, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Dokumentacja o charakterze prawnym i finansowym dla zastosowania obligacji społecznych na cele Projektu „Zadłużeni w obligacjach”

Umowa powierzenia UOIG dla CKK Jordanki w Toruniu
Kultura, zabytki i turystyka, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Pierwsza konstrukcja powierzenia UOIG (in-house) w obszarze kultury w Polsce

Rekompensata za usługi dla MPK w Częstochowie
Transport i drogi, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Model wyliczania należnej rekompensaty dla Spółki MPK w Częstochowie z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego

Umowa powierzenia UOIG dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.
POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Umowa powierzenia zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie odprowadzania wód opadowych i ochrony przeciwpowodziowej

Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego
Analizy przedinwestycyjne, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie dla różnych wariantów zarządzania infatsrukturą

Audyt rekompensaty w sektorze transportu dla Gdyni
Transport i drogi, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Weryfikacja wysokości rekompensaty za usługi przewozowe oraz rekomendacje odnośnie funkcjonowania systemu jej planowania i rozliczania

Diagnoza stanu gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu
Mienie komunalne i rewitalizacja, diagnoza i polityka zarządzania mieniem, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Charakterystyka nieruchomości miejskich, propozycje aktywnej roli Miasta w zakresie gospodarki gruntami, analiza rynku nieruchomości

Diagnoza polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym w Łódzi
Mienie komunalne i rewitalizacja, diagnoza i polityka zarządzania mieniem, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Ocena polityki Miasta w kontekście zadań własnych JST, dynamiki rozwoju rynku nieruchomości oraz możliwości i ograniczeń prawnych

Analiza opłacalności dla lokalizacji siedziby Urzędu m.st. Warszawy
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analiza opcji dla lokalizacji siedziby dla Urzędu m. st. Warszawy, analiza opłacalności

Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Mienie komunalne i rewitalizacja, analizy lokalizacyjne, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analiza i wskazanie optymalnego rozwiązania w zakresie konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Koncesja w obszarze wodno-kanalizacyjnym w Gminie Suchy Dąb
Woda i ścieki, Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe doradztwo przy wyborze koncesjonariusza dla prowadzenie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo finansowe i ekonomiczne w procesie wyboru partnera prywatnego dla budowy sieci szerokopasmowej

Rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie
realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Zarządzanie projektem od pozyskania dofinansowania, poprzez Wybór wykonawcy i rozliczenie Projektu do monitorowania wskaźników

Ochrona dziedzictwa kulturowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa usługa administrowania i rozliczenia projektu - raportowanie i monitorowanie przebiegu prowadzonych prac

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Zarządzanie projektem pt. „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych"

Zespół rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie studium wykonalności i pozyskanie dofinansowania z RPO na kwotę 17 mln zł, monitorowanie i raportowanie realizacji projektu

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kierownik projektu, kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej

Restauracja Kościoła pw. NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe działania związane z wyborem wykonawcy robót inwestycyjnych oraz zarządzaniem i rozliczaniem przedsięwzięcia.

Audyt projektu Pomorskie Trasy Rowerowe
Kultura, zabytki i turystyka, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Raport nt. stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięcia, wykonanie aktywnej mapy on-line

Wniosek o zatwierdzenie taryf wod-kan w Olsztynie
Woda i ścieki, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Benchmarking Parków Technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego
strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Benchmarking parków naukowych i technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości na zlecenie Miasta Elbląg

Wieloletnia prognoza finansowa dla Lublina
analiza finansowa, strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

WPF w oparciu o aplikację PROFIN z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia

Strategia Pozyskiwania Inwestorów dla Miasta Poznania
strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Diagnoza i Strategia pozyskiwania inwestorów zewnętrznych dla Poznania wraz z programami operacyjnymi

Projekt budowy III Ramy Komunikacyjnej Poznania
Analizy przedinwestycyjne, Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Projekt inwestycyjny dotyczył budowy ramy komunikacyjnej Poznania o długości ok. 37 km i miał na celu aktywizację gospodarczą znacznych tere...

Doradztwo w zakresie 4 inwestycji w formule PPP w Płocku
Mienie komunalne i rewitalizacja, Partnerstwo prywatno-publiczne, analizy lokalizacyjne, MIENIE I REWITALIZACJA, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe usługi doradcze i promocyjne w kontekście pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla 4 inwestycji w Płocku