Projekt nowego rozporządzenia taryfowego w sektorze wodno-ściekowym

  • Autor: admin
szkolenie_Katowice

Kilka dni temu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt nowego rozporządzenia taryfowego w sektorze wod-kan.

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wspomniane rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zakresie zasad przygotowywania taryfy.

Dotyczą one m.in. 3 letniego okresu na jaki taryfa jest przygotowywana, nowych zasad ujęcia amortyzacji i niektórych innych kosztów w niezbędnych przychodach a także ograniczenia marży zysku i rozliczenia nadmiernego zysku z lat ubiegłych w przedkładanej taryfie.

Zakres zmian jak i krótki czas na ich wdrożenie – termin na przygotowanie i przedłożenie wniosków taryfowych upływa 12 marca – sprawia, że dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów. W ostatnich dniach mieliśmy przyjemność dzielić się naszą wiedzą z przedstawicielami branży na szkoleniach we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach. Z kolei w Poznaniu szkoliliśmy z zagadnień związanych z oceną wniosków taryfowych przedstawicieli nowego regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Wieloletnie doświadczenia w branży wod-kan, kompetentny zespół i odpowiednie narzędzia pozwalają nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa w kalkulacji taryfy na kolejne lata.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną ogólną ofertą na przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Author: admin