DS Consulting > PPP – Port Centralny

PPP – Port Centralny

  • Autor: adroz

Rozpoczęliśmy jeden z ważniejszych projektów doradczych w historii DS CONSULTING. Przez najbliższe 4 lata będziemy wspierać Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku. Wspólnie z naszymi partnerami tj. Wuprohyd oraz mecenasem Rafałem Cieślakiem przystępujemy do prac, które mają doprowadzić do realizacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu.

Nowa inwestycja obejmie ok. 1400 ha akwenu i 410 ha zalądowionej powierzchni, na której docelowo ma powstać dziewięć terminali, cztery  obrotnice, tory podejściowe i infrastruktura dostępu do portu od strony lądu. W maju 2019 roku powstała koncepcja techniczna dla planowanej inwestycji.

Zaangażowanie DS Consulting w początkowych fazach prac będzie się wiązać przede wszystkim z wypracowaniem docelowej formuły współpracy z partnerem prywatnym, w tym z określeniem obowiązków stron w trakcie budowy i w okresie operacyjnym.  Rozwiązania te będą konfrontowane rynkowo z szeregiem interesariuszy, w tym z operatorami jak i z instytucjami finansowymi. Prace wstępne mają na celu optymalne przygotowanie do najważniejszej części zlecenia – do przeprowadzenia procedury PPP i do wyboru wiarygodnego partnera, z którym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zrealizuje niezbędne dla polskiej gospodarki zamierzenie – budowę Portu Centralnego.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

 

Author: adroz