Potrzeby szpitali to nie tylko Covid19

DS Consulting > Potrzeby szpitali to nie tylko Covid19

Potrzeby szpitali to nie tylko Covid19

  • Autor: adroz

Choroby psychiczne stanowią jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy i umieralności wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Tym bardziej miło nam poinformować, iż przygotowywane przez DS Consulting wnioski o dofinansowanie dotyczące modernizacji, doposażenia oraz dostosowania Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/20.

Realizacja Projektów przyczyni się do poprawy jakości świadczeń udzielanych w tych placówkach.

Author: adroz