DS Consulting > Bez kategorii > Port w Szczecinie z dofinansowaniem UE

Port w Szczecinie z dofinansowaniem UE

  • Autor: adroz

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa o dofinansowanie na m.in. projekt „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

DS Consulting opracowało dokumentację aplikacyjną dla tego projektu: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry Projektu, oraz linki do informacji medialnych na temat podpisania umowy.

 

Beneficjent: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wartość brutto: 432 959 429,56 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 334 830 144,65 PLN

Dofinansowanie: 225 960 000,00 PLN

Realizacja: 2015 -2022

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

  • pogłębienie i poszerzenie Kanału Dębickiego w celu uzyskania akwenu o głębokości technicznej 12,5 m i szerokości 200 m, w tym prace czerpalne na obszarze o powierzchni 26,9 ha,
  • przebudowę istniejącego Nabrzeża Słowackiego o długości 565,8 m,
  • przebudowę istniejącego Nabrzeża Czeskiego o długości docelowej 455,3 m (długość istniejącego nabrzeża 453,5 m),
  • budowę nowego Nabrzeża Norweskiego o długości 300 m (na przedłużeniu istniejącego nabrzeża Fińskiego),
  • obudowę brzegu (Nabrzeże Duńskie – Etap I) o długości 779 m (na przedłużeniu projektowanego Nabrzeża Norweskiego),
  • przebudowa II odcinka nabrzeża Spółdzielczego o długości 91,99 m,
  • przebudowa istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku na wyspie Ostrów Grabowski (PR-1, PR-3, PR-4, OS-1),
  • przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej nabrzeży (wyposażenie poszczególnych nabrzeży w taki elementy jak: drabinki ratownicze we wnękach, pachoły cumownicze, odbojnice punktowe, stojaki ze sprzętem ratunkowym, Tablice DOR, krawężnik stalowy ochronny, szyny podźwigowe odwodne i odlądowe, szyny SD-100, znak zakazu kotwiczenia, tablice z informacją o dopuszczalnym obciążeniu roboczym, drewniane pionowe belki odbojowe itp.)
  • budowę pola odkładu urobku o powierzchni 42,3 ha na Ostrowie Mieleńskim.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ponad-720-milionow-zlotych-z-ue-na-infrastrukture-transportowa

https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/kanal-debicki-w-szczecinskim-porcie-zostanie-poszerzony.html

Fotografie: Lokalizacja inwestycji w stanie istniejącym.

Author: adroz