21 lipca, 2021

Ostatni etap projektu „Restauracja Kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Ostatni etap projektu „Restauracja Kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”

Na mocy podpisanej w dniu 26 września 2017 r. przez Parafię umowy o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 projektu zakończono prace remontowe i konserwatorskie służące do utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego. Wykonane zostały roboty ziemne wokół Kościoła, odrestaurowano wnętrze, a część powierzchni obiektu została przystosowana do pełnienia nowej funkcji – Izby Polonii Sopockiej oraz wystaw czasowych.

Nasza firma miała przyjemność zarządzać odbudową oraz rozliczać ten projekt.

W chwili obecnej trwa przygotowanie do wystawy historia Polonii sopockiej i kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie, która zostanie uroczyście otwarta w dniu 15 sierpnia br.