DS Consulting > Branże > Woda i ścieki

Woda i ścieki

rury_do_wody

Chcesz pozyskać niezależną opinię na temat zasadności lub zgodności wniosku taryfowego z wytycznymi? Poszukujesz finansowania dla inwestycji w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną? Zastanawiasz się jak najefektywniej zorganizować dostarczanie usług?

Jak możemy pomóc?

  • Przygotujemy lub zaopiniujemy kalkulację taryf za usługi wodno-kanalizacyjne.
  • Zaproponujemy rozwiązania organizacyjno – instytucjonalne dla sektora wod-kan na terenie JST.
  • Opracujemy kompletną dokumentację w zakresie pozyskania finansowania bezzwrotnego (dotacje UE), w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.
  • Wskażemy możliwe źródła finansowania inwestycji (kredyty, obligacje korporacyjne, obligacje przychodowe, pożyczki preferencyjne).
  • Doradzimy jak najefektywniej zaplanować działania inwestycyjne.
  • Doradzimy w zakresie wyboru koncesjonariusza dla sektora wod-kan.

 

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wod-kan:

  • od kilkunastu lat wspieramy polskie jednostki samorządu terytorialnego i firmy komunalne w organizacji działań inwestycyjnych i operacyjnych;
  • Pan Rafał Szporko – prezes DS Consulting jest ekspertem zaproszonym do projektu „Krajowy system benchmarkingu podmiotów wod-kan w Polsce”, realizowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.


NASZE PROJEKTY

Modernizacja oczyszczalni ścieków „KAPUŚCISKA”
Dofinansowanie z funduszy UE, Woda i ścieki, STUDIA WYKONALNOŚCI

Pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy, dofinansowanie 48,9 mln zł

Budowa Kolektora Żuławskiego
Woda i ścieki

Studium techniczno-ekonomiczne dla kolektora odprowadzającego ścieki z Gminy i Miasta Pruszcz Gdański do oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód

Kanalizacja deszczowa na terenie Miasta Bydgoszczy
Woda i ścieki, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy o przebudowy kanalizacji deszczowej

Obligacje przychodowe dla MWIK Bydgoszcz
Woda i ścieki, obligacje przychodowe, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo finansowe przy pierwszej w Polsce emisji obligacji przychodowych. na kwotę 600 mln zł.

Obligacje przychodowe dla Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.
Woda i ścieki, obligacje przychodowe, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo przy emisji obligacji przychodowych na kwotę 29 mln zł oraz pozyskanie kredytu na VAT i depozyt

Koncesja w obszarze wodno-kanalizacyjnym w Gminie Suchy Dąb
Woda i ścieki, Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe doradztwo przy wyborze koncesjonariusza dla prowadzenie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Wniosek o zatwierdzenie taryf wod-kan w Olsztynie
Woda i ścieki, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków