DS Consulting > Branże > Transport i drogi

Transport i drogi

Transport i drogi

1. Studia Wykonalności i dokumentacja aplikacyjna o środki UE

Od wielu lat z sukcesami przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną dla projektów transportowych i drogowych. Doradzaliśmy zarówno przy projektach modernizacji i budowy dróg jak i dużych inwestycjach takich jak: budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy Projekt połączenia komunikacyjnego portu lotniczego i morskiego w Gdańsku wraz z budową tunelu pod Martwą Wisłą.

Jak możemy pomóc?

  • Przygotujemy kompletną dokumentację projektową, tj.: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Niebieskiej Księdze.
  • We współpracy z naszymi partnerami technicznymi opracujemy dokumentację techniczną oraz prognozy ruchu, niezbędne dla wykonania studium.
  • Poprowadzimy projekt do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisania umowy.

2. Audyt rekompensaty w transporcie publicznym

Chcecie Państwo wiedzieć czy wysokość rekompensaty jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Chcecie Państwo rozszerzyć zakres powierzonych usług lub realizujecie inwestycję w obszarze transportu publicznego? Planujecie Państwo restrukturyzację w sektorze transportu?

Rekompensata w transporcie publicznym musi być zgodna m.in. z „Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym” oraz rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną.

Jak możemy pomóc?

  • Dokonamy interpretacji obowiązujących wytycznych w zakresie pomocy publicznej, w tym rekompensaty.
  • Przeprowadzimy audyt rekompensaty i potwierdzimy zgodność z obowiązującymi wytycznymi.
  • Zweryfikujemy obowiązującą umowę powierzenia pod względem przedmiotu, algorytmu wyliczenia rekompensaty, sposobu weryfikacji wysokości rekompensaty.
  • Opracujemy koncepcję zlecenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
  • Przygotujemy umowę wykonawczą wraz z kalkulacją wysokości rekompensaty w zakresie gospodarki odpadowej.
  • Przeszkolimy pracowników samorządowych i przedstawicieli spółek w zakresie stosowanych rozwiązań.

NASZE PROJEKTY

Szybki Tramwaj w Szczecinie
Dofinansowanie z funduszy UE, Transport i drogi, STUDIA WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie na budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – PKM Etap I
Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności dla budowy pasażerskiej linii kolejowej (16 km) o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, dofinansowanie 656 mln zł

Budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Analizy przedinwestycyjne, Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowe studium wykonalności dla budowy tunelu pod Martwą Wisłą

Zakup zespołów trakcyjnych do obsługi PKM w Trójmieście
Analizy przedinwestycyjne, Transport i drogi, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Analizy przedinwestycyjne i dokumentacja aplikacyjna do POIiŚ dla zakupu taboru kolejowego

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Transport i drogi, obligacje korporacyjne, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe doradztwo w procesie emisji obligacji korporacyjnych na kwotę 150 mln zł.

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
Transport i drogi, kredyt inwestycyjny, obligacje korporacyjne, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo przy emisji obligacji (50 mln zł) i pozyskaniu kredytu na sfinansowanie wkładu własnego dla Projektu

Rekompensata za usługi dla MPK w Częstochowie
Transport i drogi, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Model wyliczania należnej rekompensaty dla Spółki MPK w Częstochowie z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego

Audyt rekompensaty w sektorze transportu dla Gdyni
Transport i drogi, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Weryfikacja wysokości rekompensaty za usługi przewozowe oraz rekomendacje odnośnie funkcjonowania systemu jej planowania i rozliczania