DS Consulting > Branże > Restrukturyzacje i przekształcenia

Restrukturyzacje i przekształcenia

tory_dsc

Efektywna realizacja usług komunalnych często wymaga niełatwych decyzji o zmianie formuły prowadzenia działalności. Restrukturyzacja usług wiąże się z niezbędnymi przekształceniami własnościowymi i niejednokrotnie wymaga dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości.

W jaki sposób wspieramy?

  • Wykonamy analizy związane ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności, w tym w szczególności zarządzania zasobem nieruchomości.
  • Wykonamy analizy i prognozy finansowe dla przekształcanego podmiotu.
  • Ustalimy i ocenimy, jaki jest aktualny stan prawny nieruchomości znajdujących się w zasobie będącym przedmiotem przekształcenia oraz zaproponujemy rozwiązania akceptowane pod względem prawnym i finansowym.


NASZE PROJEKTY