DS Consulting > Branże > Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma organizacji procesu inwestycyjnego pozwalająca na dostarczenie wysokiej jakości usług dla mieszkańców, przy ograniczonym ryzyku i obciążeniu finansowym samorządu. Sprawdź, czy Twój Projekt może znaleźć zainteresowanie wśród prywatnych inwestorów. Rozważ zaangażowanie Partnera Prywatnego.

Co możemy zaoferować?

  • Jako doradca odpowiemy na pytanie dotyczące ekonomicznej i finansowej zasadności PPP.
  • Pomożemy w uruchomieniu procedury, przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi partnerami.
  • Opracujemy potrzebne dokumenty, doradzimy w wyborze oferty najkorzystniejszej oraz przygotujemy projekt i doprowadzimy do zawarcia umowy z partnerem.
  • Wykorzystamy nasze doświadczenia w sektorze prywatnym i połączymy oczekiwania podmiotu publicznego i wymagania rynku.


NASZE PROJEKTY

Budowa parkingu podziemnego w formule PPP w Opolu
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu

Koncepcja realizacji projektu “Przemysł czasu wolnego” w formule PPP
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowa koncepcja realizacji wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego w Świnoujściu w formule PPP

Koncesja w obszarze wodno-kanalizacyjnym w Gminie Suchy Dąb
Woda i ścieki, Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe doradztwo przy wyborze koncesjonariusza dla prowadzenie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Doradztwo finansowe i ekonomiczne w procesie wyboru partnera prywatnego dla budowy sieci szerokopasmowej

Projekt budowy III Ramy Komunikacyjnej Poznania
Analizy przedinwestycyjne, Partnerstwo prywatno-publiczne, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Projekt inwestycyjny dotyczył budowy ramy komunikacyjnej Poznania o długości ok. 37 km i miał na celu aktywizację gospodarczą znacznych tere...

Doradztwo w zakresie 4 inwestycji w formule PPP w Płocku
Mienie komunalne i rewitalizacja, Partnerstwo prywatno-publiczne, analizy lokalizacyjne, MIENIE I REWITALIZACJA, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe usługi doradcze i promocyjne w kontekście pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla 4 inwestycji w Płocku