DS Consulting > Branże > Kultura, zabytki i turystyka

Kultura, zabytki i turystyka

rewitalizacja_dsc

Przedsięwzięcia z obszaru kultury, zabytków i turystyki są stosunkowo najbardziej zróżnicowane pod względem zakresu i stopnia złożoności. Nasi eksperci mają doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu kilkudziesięciu przedsięwzięć mających na celu np. renowację obiektów, wykreowanie nowych produktów turystycznych, udostępnienie zbiorów muzealnych czy ich archiwizację.

Jak pomagamy?

  • Wspieramy działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych zarówno na bieżącą działalność jak i inwestycje.
  • Proponujemy naszym klientom rozwiązania dotyczące finansowania kultury w oparciu finansowanie zwrotne (obligacje) za pomocą spółek celowych.
  • Przygotowujemy studia wykonalności, obejmujące aspekty ekonomiczno-finansowe, prawne, środowiskowe, techniczne i instytucjonalne.
  • Korzystając ze współpracy z naszymi ekspertami oferujemy kompleksową usługę, obejmującą aspekty konserwatorskie i architektoniczne, jak również rozwiązania koncepcyjne i funkcjonalne dla obiektów będących przedmiotem projektu.
  • Pomagamy uzyskać niezbędne decyzje i uzgodnienia.
  • Wspieramy inwestorów na etapie pozyskiwania finansowania dla projektów.
  • Pomagamy Beneficjentom w zarządzaniu projektami, w tym w ich rozliczaniu rzeczowym i finansowym.


NASZE PROJEKTY

Koncepcja funkcjonowania EC1 Łódź – Miasto Kultury
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, rewitalizacja, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wieloaspektowa koncepcja funkcjonowania zespołu zabytkowych obiektów po byłej elektrociepłowni w Łodzi

Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku-etap II
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja

Studium wykonalności dla renowacji Bastionu Furta Wodna oraz adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych na terenie Twierdzy

Strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej
Kultura, zabytki i turystyka, strategie i plany rozwoju, INNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Diagnoza, wielowariantowa koncepcja oraz strategia funkcjonowania i współpracy Łódzkich Instytucji Kultury Filmowej

Rewaloryzacja Zamku w Gniewie
Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, pozyskane dofinansowanie w wysokości 23 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, dofinansowanie z funduszy UE to 107,5 mln zł

Umowa powierzenia UOIG dla CKK Jordanki w Toruniu
Kultura, zabytki i turystyka, POMOC PUBLICZNA I IN HOUSE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Pierwsza konstrukcja powierzenia UOIG (in-house) w obszarze kultury w Polsce

Ochrona dziedzictwa kulturowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa usługa administrowania i rozliczenia projektu - raportowanie i monitorowanie przebiegu prowadzonych prac

Zespół rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie studium wykonalności i pozyskanie dofinansowania z RPO na kwotę 17 mln zł, monitorowanie i raportowanie realizacji projektu

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kierownik projektu, kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej