DS Consulting > Branże > Gospodarka morska

Gospodarka morska

gospodarka_morska

Infrastruktura portowa jest jednym z kluczowych elementów decydujących o znaczeniu portu morskiego oraz jego zdolności do obsługi różnorodnych ładunków i środków transportu, a tym samym ma ona istotny wpływ na rozwój gospodarki narodowej. Przed podmiotami zarządzającymi portami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żeglugi pojawiają się wyzwania związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich warunkujących ich rozwój.

Eksperci DS CONSULTING mają doświadczenie w przygotowaniu inwestycji dla projektów infrastrukturalnych portów morskich, w tym dużych projektów podlegających ocenie JASPERS.

Jak pomagamy?

  • Wspieramy beneficjentów na etapie analizy wykonalności dla projektów poprzez doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym i prawnym.
  • Przygotujemy kompletną dokumentację aplikacyjną, tj.: studium wykonalności obejmujące aspekty ekonomiczno-finansowe, prawne, techniczne i instytucjonalne oraz wniosek o dofinansowanie, z uwzględnieniem wytycznych CUPT i JASPERS.
  • Korzystając ze współpracy z naszymi partnerami technicznymi oferujemy kompleksową usługę, obejmującą rozwiązania koncepcyjne i funkcjonalne dla obszarów będących przedmiotem projektu.
  • Poprowadzimy projekt do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisania umowy.
  • Doradzamy w zakresie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

NASZE PROJEKTY