DS Consulting > Branże > Finansowanie dłużne

Finansowanie dłużne

finansowanie

Do najczęściej spotykanych i wykorzystywanych przez naszych klientów instrumentów można zaliczyć obligacje (w tym korporacyjne, komunalne, przychodowe) oraz kredyty inwestycyjne. W mniejszym stopniu wykorzystywany jest leasing, w tym leasing zwrotny.

1. Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są obecnie dość rozpowszechnioną w Polsce formą pozyskiwania kapitału zwrotnego z rynku finansowego. Rolą doradcy w procesie emisji jest przede wszystkim zadbanie o transparentność procesu i zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom transakcji.

Jak możemy pomóc?

 • Wykonamy badanie emitenta i badanie projektu, który ma być przedmiotem finansowania.
 • Dopasujemy wielkość i strukturę emisji do potrzeb emitenta.
 • Przygotujemy pakiet informacji i dokumentów potrzebnych do uruchomienia emisji.
 • Przeprowadzimy negocjacje z potencjalnymi organizatorami emisji.
 • Przeprowadzimy postępowanie na wybór organizatora emisji.

NASZE PROJEKTY

2. Obligacje przychodowe

Ze względu na podmiot emitenta i przedmiot jego działalności (usługi publiczne), obligacje przychodowe są dla potencjalnego nabywcy bardziej bezpieczne niż standardowe obligacje korporacyjne, co ma odzwierciedlenie w niższym poziomie oprocentowania. Roszczenia obligatariusza zaspokaja się z całości albo części przychodów lub z całości albo części majątku projektów, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji.

Jak możemy pomóc?

 • Wykonamy badanie emitenta i badanie projektu, który ma być przedmiotem finansowania.
 • Dopasujemy wielkość i strukturę emisji do potrzeb emitenta.
 • Przygotujemy pakiet informacji i dokumentów potrzebnych do uruchomienia emisji.
 • Przeprowadzimy postępowanie na wybór organizatora emisji.
 • Przeprowadzimy negocjacje z potencjalnymi organizatorami emisji.

NASZE PROJEKTY

3. Kredyt inwestycyjny

Z sukcesami wpieramy klienta w zakresie uzyskania finansowania na realizację złożonych projektów inwestycyjnych, w tym zapewnienia wkładu własnego na realizację inwestycji, które uzyskały dofinansowanie.

Jak możemy pomóc?

 • Wsparcie w zagadnieniach finansowych związanych z oceną zdolności kredytowej kredytobiorcy.
 • Wsparcie w zagadnieniach prawnych związanych z oceną warunków kredytowania i przeprowadzeniem postępowania na wybór kredytodawcy.
 • Pomoc w przeprowadzeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej dla klienta oferty.

NASZE PROJEKTY

4. Obligacje komunalne

Emisja obligacji komunalnych jest szczególną formą finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Co do zasady, obligacje komunalne są instrumentem bardzo zbliżonym do kredytu. Nasi dotychczasowi klienci cenili nas zarówno za skuteczność procedury jak i za wnikliwe badanie sytuacji finansowej, co często skutkowało zmianą pierwotnych parametrów emisji.

Co może my zaoferować?

 • Pomożemy ustrukturyzować emisję (wielkość emisji, okres spłaty) oraz dopasujemy harmonogram wykup obligacji do możliwości finansowych.
 • Przygotujemy projekt uchwały Rady dotyczącej emisji obligacji oraz niezbędne dane dla RIO.
 • Przeprowadzimy przez procedurę przetargową na wybór Banku – agenta i gwaranta emisji.
 • Wskażemy najkorzystniejszą ofertę w oparciu o metodę TIC (True Interest Cost – najniższy dla budżetu koszt pozyskania kapitału, przy założeniu realnych warunków harmonogramu obsługi obligacji).

NASZE PROJEKTY