DS Consulting > Branże > Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

ecs-gdansk

Prowadzimy przedsięwzięcie od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i pozyskania dofinansowania do jego rozliczenia z instytucją finansującą, monitorujemy realizację prac.

1. Studia Wykonalności i dokumentacja aplikacyjna o środki UE

Pozyskaj dofinansowanie dla swojego przedsięwzięcia

W czym możemy pomóc?

  • Przygotujemy kompletną dokumentację projektową, tj.: studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, dokumentację techniczną we współpracy z  naszymi partnerami.
  • Poprowadzimy projekt do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisania umowy.

NASZE PROJEKTY

System gospodarki odpadami Ślęza-Oława
Odpady komunalne, kredyt inwestycyjny, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, FINANSOWANIE DŁUŻNE, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do POIiŚ (dofinansowanie 61,7 mln zł) i doradztwo w zakresie finansowania wkładu własnego

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 675,2 mln zł

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 1,2 mld zł

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku
Gospodarka morska, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do POIiŚ - dofinansowanie 96,6 mln zł

Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – PKM Etap I
Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Studium wykonalności dla budowy pasażerskiej linii kolejowej (16 km) o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, dofinansowanie 656 mln zł

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty 7 i 8
Mienie komunalne i rewitalizacja, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja, STUDIA WYKONALNOŚCI, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa dokumentacja projektowa oraz pozyskanie dofinansowania dla projektów o wartości 188 mln zł, w tym środki z RPO 87,5 mln zł

Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku-etap II
Mienie komunalne i rewitalizacja, Kultura, zabytki i turystyka, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja

Studium wykonalności dla renowacji Bastionu Furta Wodna oraz adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych na terenie Twierdzy

Budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Analizy przedinwestycyjne, Transport i drogi, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, STUDIA WYKONALNOŚCI, WSZYSTKIE PROJEKTY

Wielowariantowe studium wykonalności dla budowy tunelu pod Martwą Wisłą

Rewitalizacja i adaptacja EC1 na cele kulturalno – artystyczne
studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, rewitalizacja, STUDIA WYKONALNOŚCI, MIENIE I REWITALIZACJA, WSZYSTKIE PROJEKTY

Weryfikacja, modyfikacja i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, dofinansowanie 82,6 mln zł z ERFF

2. Realizacja i rozliczanie projektów inwestycyjnych

Zadbaj o wsparcie w zakresie rozliczenia projektu, dla którego przyznano dofinansowanie

  • Nasz zespół kompleksowo zajmie się przygotowaniem postępowań, nadzorem technicznym nad realizacją inwestycji, rozliczeniem finansowym projektu i przygotowaniem wniosku o płatność.

NASZE PROJEKTY

Rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie
realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Zarządzanie projektem od pozyskania dofinansowania, poprzez Wybór wykonawcy i rozliczenie Projektu do monitorowania wskaźników

Ochrona dziedzictwa kulturowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowa usługa administrowania i rozliczenia projektu - raportowanie i monitorowanie przebiegu prowadzonych prac

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Zarządzanie projektem pt. „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych"

Zespół rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, studia wykonalności i dokumentacja aplikacyjna, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Opracowanie studium wykonalności i pozyskanie dofinansowania z RPO na kwotę 17 mln zł, monitorowanie i raportowanie realizacji projektu

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kierownik projektu, kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej

Restauracja Kościoła pw. NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie
Kultura, zabytki i turystyka, realizacja i rozliczanie projektów, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, WSZYSTKIE PROJEKTY

Kompleksowe działania związane z wyborem wykonawcy robót inwestycyjnych oraz zarządzaniem i rozliczaniem przedsięwzięcia.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie Otomina
realizacja i rozliczanie projektów

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i rozliczanie projektu mającego na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Ot...