DS Consulting > Branże > Analizy przedinwestycyjne

Analizy przedinwestycyjne

analiza

Właściwe przygotowanie inwestycji jest kluczem do jej sukcesu. Ktoś słusznie zauważył, że porażka w planowaniu to planowanie porażki. Naszą ambicją jest, by projekty, nad którymi pracujemy, niezależnie od ich skali, były dobrze przemyślane.

Co możemy zaoferować?

 • Wykonamy kompleksowe analizy umożliwiające ocenę opłacalności przedsięwzięcia oraz wybór właściwej ścieżki jego realizacji, tzw. pre-feasibility study, obejmujące m.in.: zagadnienia finansowo-ekonomiczne, instytucjonalne, prawne, podatkowe, środowiskowe oraz techniczne.
 • Nasze szerokie doświadczenie w przygotowaniu projektów wykorzystamy do analizy możliwości realizacji projektu w formule spółki celowej (SPV).
 • Udzielimy wsparcia na każdym etapie pozyskiwania finansowania zarówno zwrotnego (kredyty, obligacje korporacyjne, obligacje przychodowe) jak i bezzwrotnego (dotacje UE):
  • Opracowujemy analizę i prognozę finansową dla inwestycji oraz beneficjenta
  • Określimy możliwości obsługi planowanego zadłużenia
  • Dobierzemy optymalny sposób finansowania
  • Przeprowadzimy klienta przez proces wyboru instytucji finansującej oraz wybór najlepszej oferty

Decyzje dotyczące projektów inwestycyjnych w obszarze gospodarki komunalnej często wymagają pogłębionych analiz instytucjonalnych i prawnych, szczególnie w przypadku towarzyszących im przekształceń instytucjonalnych. Niektóre z projektów wymagają dodatkowych analiz związanych z pomocą publiczną.

 • Nasz zespół prawny opracuje potrzebne analizy i udzieli wsparcia w powyższym zakresie.

 

Dobra znajomość wymogów i procedur instytucji finansowych w Polsce pozwoliła nam zrealizować szereg ciekawych projektów.

NASZE PROJEKTY