Oczyszczalnia Kapuściska będzie modernizowana

  • Autor: admin
woda_bydgoska_dsc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym z MWiK Bydgoszcz.

Za przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” odpowiedzialna będzie spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, którą wspomoże jej spółka zależna Chemwik (upoważniona do ponoszenia wydatków w zakresie oczyszczalni ścieków). Bydgoskie działania na oczyszczalni uwzględniają zwiększenie efektywności rozbudowywanej gospodarki osadowej oraz prace odtworzeniowe w zakresie obiektów wyeksploatowanych, zwłaszcza części mechanicznej. Spodziewanym efektem ekologicznym będzie poddawanie procesom przetwarzania 7,7 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.
Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r. Jego koszt całkowity wyniesie blisko 94 mln zł, w tym unijna dotacja to prawie 49 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez MWiK (5 mln zł) oraz Chemwik (22,7 mln zł).

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali Prezes i Członek Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Stanisław Drzewiecki Sławomir Rybarski.

Eksperci DS Consulting byli odpowedzialni za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Pełna informacja została opublikowana na stronie NFOŚiGW pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1205,nfosigw-przyznal-106-mln-zl-wsparcia-na-piec-inwestycji-wodno-kanalizacyjnych.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin