Wiatr w Twoje

żagle

O nas

Firma istnieje na rynku usług doradczych od 1996 roku. Swoją działalność rozpoczęła jako spółka cywilna od zaangażowania w projekty finansowane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). DS Consulting uczestniczyła w tworzeniu unikalnych rozwiązań dla sektora publicznego w zakresie zarządzania finansowego, planowania inwestycyjnego oraz regulacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Pod nazwą DS Consulting sp. z o.o. firma działa od roku 1998 rozwijając wachlarz kompetencji w zakresie nowych usług i obszarów działalności. Wśród nich są m.in.: studia przedrealizacyjne dla dużych projektów infrastrukturalnych, doradztwo przy transakcjach partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowanie zwrotne, gospodarka odpadami, pomoc publiczna, rewitalizacja, czy gospodarka morska.

W 2013 roku, w ramach grupy DS Consulting, powstała kancelaria radców prawnych pod nazwą DS Lex, jako spółka powiązana, której działalność również skupia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego. Tym samym oferta firmy została wzbogacona o szeroki wachlarz usług związanych z doradztwem prawno-instytucjonalnym, w tym na gruncie prawa unijnego.

W 2019 roku otworzyliśmy biuro w Lublinie i zwiększyliśmy skład osobowy, aby w jeszcze większym stopniu angażować się w realizację projektów zlecanych przez naszych klientów.

Green Cities Infrastructure to najmłodsza spółka w grupie, która świadczy usługi projektowania infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w przestrzeni miejskiej.

Stale poszerzamy zakres
naszych usług i dodajemy
nowe obszary do naszej
oferty

Nasza wizja

Kładziemy nacisk na rozwój zespołów i liderów. Wierzymy, że sukces firmy zależy od kompetencji i zaangażowania pracowników, dlatego pomagamy w budowaniu silnych zespołów 
i rozwijaniu przywództwa.

Nasz wkład

Proponujemy nowatorskie rozwiązania, takie jak stworzenie metodyki wieloletniego planowania finansowego i oceny zdolności kredytowej samorządów w Polsce, która stała się obowiązującym standardem po 2009 r.

Współtworzyliśmy także metodyki ustalania taryf za wodę i ścieki, która później została ujęta w rozwiązaniach ustawowych i rozporządzeniu taryfowym.

Współuczestniczyliśmy w przygotowaniu licznych projektów infrastrukturalnych, które uzyskały dofinansowanie.

Jesteśmy autorami wielu
pilotażowych
rozwiązań
w obszarach
naszej działalności