DS Consulting > Konkurs 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ

Konkurs 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ

  • Autor: admin
nfosigw-logo-dsc

Na stronach internetowych NFOŚiGW opublikowano listy rankingowe w konkursie nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

Na liście, uwzględniającej projekty z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów znajdują się przedsięwzięcia klientów DS Consulting, w tym: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku, Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu i Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

Eksperci DS Consulting będą wspierać działania Beneficjentów w końcowej fazie procesu pozyskania środków UE, zakończonej planowanym podpisanie umów o dofinansowanie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin