• Autor: adroz

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym A2P2, przy wsparciu ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast oraz firmy Trako Systemy Transportowe, przystępujemy do realizacji „Koncepcji Roweru Metropolitalnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Głównym celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zdrowego i ekologicznego środka transportu, a w dłuższej perspektywie – zmiana nawyków w zakresie mobilności, podkreślając znaczenie roweru, jako efektywnego środka transportu „pierwszej i ostatniej mili”. Zasady działania systemu będą takie same w każdej z gmin Metropolii, co pozwoli użytkownikom na swobodne przemieszczanie się i użytkowanie roweru jako środka komunikacji.

Koncepcja ma odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia implementacji Systemu pytania, m.in. odnośnie liczby i rodzaju rowerów, optymalnego rozmieszczenia stacji, a także możliwości integracji z innymi systemami transportu publicznego funkcjonującymi i projektowanymi w obrębie Metropolii.

Kluczowe będą wielowariantowe analizy finansowe, uwzględniające koszty i przychody związane zarówno z wdrożeniem, jak i utrzymaniem systemu rowerowego. W ramach prac nad koncepcją rozważymy różne formuły biznesowo-organizacyjne realizacji projektu, w tym w szczególności model współpracy z partnerem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wierzymy, iż dobre przygotowanie koncepcji systemu istotnie ograniczy potencjalne ryzyka związane z jego wprowadzeniem i działaniem. Planowany system ma być nie tylko efektywny ekonomicznie, ale przede wszystkim atrakcyjny, funkcjonalny i komfortowy w użytkowaniu dla mieszkańców Metropolii.

Prace nad koncepcją już ruszyły. W dniach 8-9 lipca 2020 r. gościliśmy w Gdańsku reprezentantów Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z Departamentu Projektów i Inwestycji. W ramach wizyty dopełniono formalności związanych z podpisaniem umowy, ale przede wszystkim przedyskutowano podejście do realizacji Koncepcji i wypracowano wspólną wizję realizacji Projektu.

Przygotowywanie Koncepcji potrwa do listopada 2020 r.

Więcej informacji na: https://metropoliagzm.pl/2020/07/09/koncepcja-roweru-metropolitalnego-tej-jesieni-umowa-podpisana/

Author: adroz