Fundusze norweskie na niebiesko-zieloną infrastrukturę

DS Consulting > Bez kategorii > Fundusze norweskie na niebiesko-zieloną infrastrukturę

Fundusze norweskie na niebiesko-zieloną infrastrukturę

  • Autor: adroz

Minister Klimatu poinformował o przedłużeniu terminów zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 roku w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Jeden z interesujących naszych klientów naborów dotyczy Realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Nowy termin składania wniosków to 17 sierpnia 2020 r.

Celem naboru jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Rodzaje kwalifikujących się projektów to m.in.: działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody.

Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku.

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie i niezbędnych załączników.

https://www.gov.pl/web/klimat/termin-przedluzenia-naborow-w-ramach-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu

Author: adroz