DS Consulting > Projekty > ALL PROJECTS > Feasibility study for EC1 (Lodz)

Feasibility study for EC1 (Lodz)

Podstawowym założeniem projektu współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013, pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” jest odnowa i zaproponowanie nowych funkcjonalności dla terenu i budynków dawnej łódzkiej elektrociepłowni EC-1. W ramach usług zrealizowanych na zlecenie tej instytucji DS Consulting opracowało szczegółową koncepcję zagospodarowania i wykorzystywania obiektów dawnej, rewitalizowanej elektrociepłowni EC-1 Wschód i EC-1 Zachód oraz koncepcję funkcjonowania instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Zgodnie z założeniami projektu koncepcja mieści się w obszarze oferty kulturalnej i edukacyjnej z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych miasta oraz jego atrakcyjności turystycznej.
W ramach prac nad koncepcją zrealizowaliśmy szereg zadań, m.in. analiza potencjału instytucji EC-1, analiza obiektów podobnych, analiza potencjalnych odbiorców, program merytoryczny oraz powiązania przestrzenne i funkcjonalne z innymi obiektami, analiza funkcjonalna poszczególnych przestrzeni w ramach EC-1 wraz z określeniem założeń finansowych oraz analiza finansowa działalności instytucji wraz z polityką cenową, określeniem przewag konkurencyjnych oraz analizą ryzyk, a także analiza prawna i organizacyjna. W ramach analizy finansowej uwzględniliśmy rekomendacje w zakresie rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Details of the project

Client name:
EC-1 Łódź Miasto Kultury
Location:
Łódź