DS Consulting > Projekty > FEASIBILITY STUDIES > Construction of a tunnel under Martwa Wisla in Gdansk

Construction of a tunnel under Martwa Wisla in Gdansk

Opracowanie studium wykonalności dla projektu połączenia komunikacyjnego portu lotniczego i morskiego w Gdańsku, którego elementem jest budowa tunelu pod Martwą Wisłą. Wielowariantowa analiza finansowo – ekonomiczna dla różnych koncepcji budowy tunelu.

Details of the project

Client name:
Urząd Miasta w Gdańsku
Location:
Gdańsk