Company data

DS Consulting > Company data

DS CONSULTING Sp.z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3
80-252 Gdańsk

NIP: 957-07-12-015
REGON: 191594824
KRS Nr 0000204210
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.