DS Consulting > EKORUM w Sandomierzu

EKORUM w Sandomierzu

  • Autor: adroz

Konferencja EKORUM w Sandomierzu

Na konferencji organizowanej przez EKORUM w Sandomierzu nasz kolega Adrian Arys podzielił się swoją wiedzą na temat tego jak dobrze zorganizowany PSZOK może przyczynić cię do korzyści finansowych dla całego systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. PSZOKi niewątpliwie generują koszty. Czy mogą przyczynić się do osiągnięcia oszczędności w innych elementach systemu odpadowego? To zależy w dużej mierze od tego czy mieszkańcy będą aktywnie korzystać z PSZOKów i zaakceptują ograniczenie częstotliwości zbiórki niektórych frakcji u źródła.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: adroz