DS Consulting – specjaliści w dofinansowaniu transportu kolejowego

  • Autor: admin
cupt__logo

Dwa projekty, dla których eksperci DS Consulting przygotowywali dokumentację uzyskały dofinansowanie unijne w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z dumą przedstawiamy opublikowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyniki konkursu POIiŚ.5.2/2/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T:
  1. Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. – projekt pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”.
  2. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – projekt pt. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Należy podkreślić, że projekty wspierane przez DS Consulting reprezentują aż 94% środków z rozdysponowanej przez CUPT w konkursie puli.

Link do infmoracji CUPT: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1120-jeszcze-wiecej-unijnego-wparcia-dla-transportu-kolejowego-w-polsce-konkurs-dla-dzialania-5-2-rozstrzygniety

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin