19 listopada, 2020

Docenieni przez Port Gdańsk

Eksperci DS CONSULTING Sp. z o.o. Monika Perzanowska i Grzegorz Tomaszewski zostali wyróżnieni pamiątkowymi medalami wybitymi przez Port of Gdansk Authority.

 

Jesteśmy dumni z tak wyjątkowego podsumowania współpracy, ale przede wszystkim z możliwości zaangażowania w roli recenzentów w wymagającym projekcie: „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podziękował recenzentom za pracę i zaangażowanie włożone w finalny kształt Studium. Opracowanie obejmowało szereg analiz i produktów, m.in. analizę potrzeb i problemów związanych z realizacją programu, analizę otoczenia społeczno-gospodarczego, analizę popytu na transport śródlądowy, analizę instytucjonalno-prawną oraz analizę kosztów i korzyści, które były przedmiotem weryfikacji ze strony naszych ekspertów.