Branże

DS Consulting > Branże
Świadczymy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, przedsiębiorstw komercyjnych oraz banków i instytucji finansowych.

Koncentrujemy się na doradztwie z dziedziny finansów, zarządzania, planowania strategicznego, przygotowania inwestycji, w tym w formule PPP, restrukturyzacji zadłużenia, pozyskiwania finansowania i strukturyzacji projektów inwestycyjnych. Oferujemy również kompleksowe usługi związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej, krajowe fundusze celowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe.