Zrealizowane projekty

19 grudnia 2014
Uszczegółowienie opisów projektów Strategii ZIT w MOF Poznania
Uszczegółowienie opisów projektów Strategii ZIT w MOF Poznania

Uszczegółowienie opisów projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania jest projektem doradczym związanym z doprecyzowaniem i docelowo przygotowaniem do realizacji operacyjnej części Strategii ZIT dla poznańskiej metropolii.
 
W raporcie podsumowującym wyniki prac opisano szczegółowo projekty wstępnie przygotowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań. Dokument obejmował również zagadnienia ogólne dotyczące kwestii instytucjonalnych a w szczególności roli Związku ZIT w przygotowaniu i realizacji projektów.

Omawiano m.in. projekty z zakresu transportu, termomodernizacji, promocji gospodarki i turystyki, profilaktyki zdrowotnej.

 
DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.