Software

Dbając o jakość oferowanych usług doradczych dla samorządu terytorialnego i firm komunalnych realizowanych przez naszych ekspertów, jak również wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, przygotowaliśmy szereg aplikacji wspierających procesy zarządcze w sferze samorządowej. Przegląd aplikacji znajduje się w zakładce http://www.dsconsulting.com.pl/wpi.html

Wiedza i doświadczenie firmy skutkuje również zainteresowaniem firm informatycznych, które budują i wdrażają rozbudowane systemy dla klientów sfery samorządowej. Połączenie eksperckiej wiedzy DS Consulting z technicznymi kompetencjami firm informatycznych pozwala na udział w ciekawych projektach rozbudowy sfery IT samorządów.                            

Kontakt

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik Projektu

Tel: +48 58 344 44 50
e-mail: gtom@dsconsulting.com.pl

Przykładowe projekty