DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Przedmiot działalności

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą świadczącąswoje usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, przedsiębiorstw komercyjnych oraz banków i instytucji finansowych.Firma koncentruje się na doradztwie z dziedziny finansów, zarządzania, planowania strategicznego, przygotowania inwestycji, w tym w formule PPP, restrukturyzacji zadłużenia, pozyskiwania finansowania i strukturyzacji projektów inwestycyjnych.

DS CONSULTING oferuje również kompleksowe usługi związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej, krajowe fundusze celowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

Oferowane usługi wielokrotnie wspomagane są przez aplikacje informatyczne stworzone przez zespół DS CONSULTING na bazie wieloletnich doświadczeń firmy w sektorze samorządowym. Proponowane rozwiązania stanowią istotną wartość dodaną dla klientów firmy i pozwalają na uzyskiwanie wymiernych efektów w dziedzinie zarządzania finansowego i planowania strategicznego oraz zarządzania procesem inwestycyjnym.

Dzięki zaufaniu naszych Klientów, mieliśmy możliwość realizacji kilkuset projektów - zarówno tzw. miękkich jak i infrastrukturalnych, o wartościach od kilkudziesięciu tysięcy do kilku miliardów złotych.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług,


               Rafał Szporko

               Prezes Zarządu

Kontakt

Sekretariat

Tel: +48 58 344 44 50
fax: +48 58 344 44 49
e-mail: biuro@dsconsulting.com.pl