Software

DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

PFPro

                                                               

System PFPro, składający się z dwóch odrębnych i współpracujących ze sobą aplikacji, jest pierwszym na polskim rynku programem komputerowym wspomagającym zarządzanie płynnością finansową skierowanym dla samorządów lokalnych.

Najważniejsze funkcje programu:
Podstawowym celem programu i rezultatem pracy przy jego użyciu jest przygotowanie prognozy płynności finansowej dla celów zarządczych. Na podstawie wprowadzonych danych program ma za zadanie wygenerować prognozą płynności na zadany okres, która następnie będzie mogła być podstawą dokonywania niezbędnych operacji w celu zachowania pożądanego stanu środków na rachunku bankowym.

System PFPro umożliwia kolejno:
  • wprowadzanie danych dotyczących przewidywanych dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych (jednostkach, zakładach budżetowych, instytucjach kultury, wydziałach urzędu JST, itd.)
  • przesyłanie ich drogą elektroniczną do jednostki centralnej zarządzającej płynnością (np. Wydział Finansowy, Skarbnik gminy)
  • automatyczne generowanie prognozy na zadany okres dla całej gminy na podstawie prognoz z jednostek.

Program może służyć jako:
  • narzędzie wspomagające przekazywanie środków jednostkom organizacyjnym (jednostki, zakłady budżetowe). Informacje dostarczone przez poszczególne jednostki na potrzeby zarządzania płynnością finansową mogą być podstawą do uruchamiania środków przez Wydział Finansowy.
  • narzędzie wspomagające operacje na rynku finansowym. Program pozwala na programowanie krótkoterminowych kredytów na pokrycie przejściowego niedoboru środków finansowych bądź lokat w okresach przewidywanej nadwyżki środków.

Dodatkowe zalety
PFPro charakteryzuje się przyjaznym interfejsem dla użytkownika i dużą przejrzystością prezentowanych informacji. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość eksportu danych z programu w formacie MS Excel, HTML bądź do plików tekstowych, ewentualna dalsza ich obróbka i wykorzystanie w raportach, prezentacjach bądź na stronach internetowych.

Ściągnij: Aplikacja PFPro - Informacja marketinowa