Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nie lada wyzwaniem jest połączyć oczekiwania podmiotu publicznego i wymagania rynku. W tym zakresie rola doradców, którzy znają specyfikę obu stron jest niebagatelna.  Partnerstwo publiczno-prywatne to forma organizacji procesu inwestycyjnego pozwalająca na dostarczenie wysokiej jakości usług dla mieszkańców, przy ograniczonym ryzyku i obciążeniu finansowym samorządu. Jako doradca JST przeprowadzamy zarówno analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie dotyczące zasadności PPP, jak i pomagamy w przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego. Mamy również doświadczenie w pracy na rzecz partnerów prywatnych , rozumiemy ich podejście i pomagamy w procesie ubiegania się o umowę PPP czy koncesję.