Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

  • Autor: admin
polski_hak_dsc

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie na projekt Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A  w ramach POIiŚ działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

DS Consulting przygotowywał dla beneficjenta dokumentację aplikacyjną: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Uroczystość podpisania, w której wzięli kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT, posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Dariusz Drelich, odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wartość całkowita Projektu: 156 000 000 zł brutto

Dofinansowanie: 132 600 000 zł

W ramach Projektu przewiduje się:
– Budowa toru wodnego wraz z obrotnicą na Martwej Wiśle (2 153,7 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Flisaków (307,11 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Retmanów (938,9 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Szyprów (383,2 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Motławy odcinek nr XVIII (531,8 m)
– Przebudowa nabrzeża Polski Hak (355,5 m)

Informację na ten temat publikuje również Urząd Morski w Gdyni

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Author: admin