Mienie komunalne

Ważnym obszarem zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jest mienie komunalne. Samorządy dysponują i zarządzają zasobami mienia komunalnego, wśród których znajdują się takie elementy jak: zasoby mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, cała gama obiektów infrastruktury społecznej i kulturalnej, infrastruktura twarda w postaci dróg, mostów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz grunty niezabudowane. W wyniku działalności inwestycyjnej zasób ten zmienia się, stając się jednocześnie bardziej wartościowym. W zasobie pojawiają się nowe obiekty infrastruktury generujące dodatkowe, niejednokrotnie wysokie, koszty związane z ich utrzymaniem. Jednocześnie niektóre elementy mienia posiadają potencjał do generowania dodatkowych dochodów. Właściwe planowanie i zarządzanie takimi dochodami i wydatkami w oparciu o informacje rynkowe pełni zasadniczą rolę w tworzeniu zbilansowanego wieloletniego planu finansowego JST.

Firma DS Consulting praktycznie od początków swojej działalności uczestniczy w projektach wspierających jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania mieniem komunalnym. Głównym obszarem zainteresowania jest mienie nieruchome, a w tym kompleksowa ewidencja i odpowiednia klasyfikacja składników mienia, tj. ocena sposobu wykorzystania poszczególnych elementów majątku w świetle sytuacji rynkowej oraz sformułowanie efektywnej strategii gospodarowania mieniem.

Istotnym obszarem wsparcia doradczego naszej firmy są również aspekty organizacyjne związane z procesami zarządzania mieniem, które przekładają się na jakość i spójność podejmowanych decyzji w zakresie mienia oraz efektywność w formułowaniu i realizacji polityki zarządzania mieniem. W szczególnych przypadkach usługi firmy dotyczą analiz pojedynczych projektów związanych z wykorzystaniem określonych składników majątkowych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą firmy w tym zakresie.

Kontakt

Anna Drozdowska
Kierownik Projektu

Tel: +48 58 344 44 50
e-mail: adrozdowska@dsconsulting.com.pl