Finansowanie dłużne

W przypadku braku możliwości skorzystania ze współfinansowania na zasadach bezzwrotnych, oraz w sytuacji braku pokrycia nakładów inwestycyjnych w środkach własnych inwestora, możliwe jest zastosowanie jednego z narzędzi finansowania dłużnego. Do najczęściej spotykanych i wykorzystywanych przez naszych klientów można zaliczyć obligacje (w tym korporacyjne, komunalne, przychodowe) oraz kredyt. W mniejszym stopniu wykorzystywany jest leasing, w tym leasing zwrotny.

Kontakt

Rafał Szporko
Prezes Zarządu

Tel: +48 58 344 44 50
e-mail: rszporko@dsconsulting.com.pl