Doradztwo finansowo-ekonomiczne

Oferujemy pełne wsparcie doradcze dla samorządów i firm komunalnych związane z finansowymi i ekonomicznymi aspektami realizacji usług publicznych. Usługi obejmują pomoc we wdrażaniu lub wzmocnieniu efektów wdrożenia metodyk stosowanych w JST, w tym związanych z wieloletnim planowaniem finansowym, wieloletnim planowaniem inwestycyjnym, czy budżetowaniem zadaniowym.

Nasze kompetencje potwierdzone są zarówno poprzez liczne grono klientów, którzy zdecydowali się na współpracę z DS Consulting jak również w postaci wykorzystania modelowych rozwiązań proponowanych przez naszych ekspertów – w obecnie obowiązujących przepisach.

Dla samorządów, które borykają się z trudnościami finansowymi, oferujemy indywidualnie przygotowywane Plany Naprawcze.

Doradztwo finansowo-ekonomiczne obejmuje również wsparcie przy planowaniu, strukturyzacji i realizacji planów pozyskania finansowania, zarówno zwrotnego jak i bezzwrotnego.

Kontakt

Anna Drozdowska
Kierownik Projektu

Tel: +48 58 344 44 50
e-mail: adrozdowska@dsconsulting.com.pl