DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Dane spółkiDS CONSULTING Sp.z o.o.


ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk

NIP: 957 - 07 - 12 - 015

REGON: 191594824

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000204210
Kapitał zakładowy 50 tys. zł

Kontakt

Sekretariat

Tel: +48 58 344 44 50
fax: +48 58 344 44 49
e-mail: biuro@dsconsulting.com.pl