Aktualności

21 maja 2018
DS Consulting z medalem od PKP SKM
Miło nam poinformować, że jako DS CONSULTING zostaliśmy uhonorowani medalem za zasługi dla rozwoju PKP SKM w Trójmieście.

To wyjątkowe wyróżnienie od naszego wieloletniego klienta zostało nam przyznane „za wybitną działalność na rzecz sprawnego funkcjonowania spółki, w szczególności za wieloletnią wzorową i bardzo dobrą współpracę”. Jak zauważyła Kapituła Medalu „Za zasługi dla PKP SKM w Trójmieście” nasza praca w zakresie pozyskania dofinansowania oraz kompleksowa pomoc przy emisji obligacji przyczyniła się do sukcesów SKM-ki jakimi są m.in. realizacja projektów dot. modernizacji infrastruktury oraz wymiany taboru.

Bardzo dziękujemy Kapitule Medalu, całemu zarządowi Spółki, a w szczególności Panu Prezesowi Maciejowi Lignowskiemu za to niezwykłe wyróżnienie i wiele lat życzliwej współpracy.
 
DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Zapraszamy do współpracy beneficjentów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.